RESIN - Jamg He

Resin v kontextu 3D tisku se obvykle odkazuje na fotopolymerizační pryskyřici (resin). Je to tekutý materiál, který polymerizuje nebo tuhne pod vlivem UV světla nebo jiných záření. Tento typ materiálu se často používá v technologii známé jako SLA (Stereolitografie) nebo DLP (Digitální světelná projekce), které jsou varianty fotopolymerizačního 3D tisku.